Postanowienia prezydenta RP

(poz. 325 – 344):

- trzy z 23 marca w sprawie odwołania i dwa z tej samej daty w sprawie mianowania ambasadora RP,

- z 1, 6, 7, 10, 13 i 14 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

(poz. 324) z 11 kwietnia w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego w RP; wejdzie w życie 1 sierpnia.

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

(poz. 346) z 12 kwietnia w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji.

Zobacz treść M.P. Nr 30

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ