- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.24.2020 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej (poz. 603)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.23.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej (poz. 602)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.22.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej (poz. 601)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.21.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej (poz. 600)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 112.20.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej (poz. 599)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr 112.14.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej (poz. 598)

- Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego (poz. 597)