ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (DzU z 29 listopada 2013 r., poz. 1408)