- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei (DzU z 17 listopada 2014 r., poz. 1593)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (DzU z 17 listopada 2014 r., poz. 1595)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (DzU z 1 grudnia 2014 r., poz. 1686)

- rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014 (DzU z 1 grudnia 2014 r., poz. 1687)