Monitor Polski z 5 lipca 2024 r. (poz. 585 - 595)

Publikacja: 05.07.2024 23:51

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 2 Doradztwo grupowe (poz. 595)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. nr rej. 166/2024 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2024 r. nr rej. 165/2024 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2024 r. nr rej. 155/2024 o nadaniu orderów i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2024 r. nr rej. 116/2024 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2024 r. nr rej. 97/2024 o nadaniu odznaczenia

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2024 r. z podziałem na województwa

Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (poz. 585)

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 2 Doradztwo grupowe (poz. 595)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. nr rej. 166/2024 o nadaniu orderów

Pozostało 80% artykułu
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?