458 Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016‒2027” 

457 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników

456 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie zajęć z wingfoila” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji