793 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

791 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r. wysokości rekompensaty