381 Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024 

380 Uchwała nr 219/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

379 Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Pakietu Legislacyjnego „Gotowi na 55 %”