219 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2024 r. nr 115.2.2024 w sprawie nadania tytułu profesora

218 Uchwała nr 109/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach III