Monitor Polski z 15 grudnia 2023 (1386-1404)

Publikacja: 15.12.2023 17:56

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.57.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Słowackiej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATINAMDS) z lotnisk bazowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe – Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.100.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.99.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.98.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.97.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.96.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.95.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.94.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego 

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność