1288 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. nr 1131.39.2023 o powołaniu w skład Rady Ministrów

1287 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. nr 1131.38.2023 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

1286 Zarządzenie nr 606 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu

1285 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2023 r.