Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2023 r. nr 1131.20.2023 o zmianie w składzie Rady Ministrów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2023 r. nr 1131.19.2023 o zmianie w składzie Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta jednostki organizacyjnej 

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2023 r. 

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych