Już obowiązują: 7 czerwca 2023

Publikacja: 07.06.2023 02:00

• art. 1 ustawy z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (DzU z 19 maja 2023 r., poz. 967)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górny Dunajec (PLH120086) (DzU z 23 maja 2023 r., poz. 980)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bielawy (PLH320053) (DzU z 23 maja 2023 r., poz. 981)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU z 23 maja 2023 r., poz. 983)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 maja 2023 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej (DzU z 6 czerwca 2023 r., poz. 1064)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (DzU z 6 czerwca 2023 r., poz. 1066)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (DzU z 6 czerwca 2023 r., poz. 1071)

• art. 1 ustawy z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (DzU z 19 maja 2023 r., poz. 967)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górny Dunajec (PLH120086) (DzU z 23 maja 2023 r., poz. 980)

ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a