Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r.

Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich