Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dnia 3 marca Dniem Solidarności Polsko-Rumuńskiej 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich