• art. 1 pkt 26 lit. b i c oraz pkt 27 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 547)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wejdzie w życie 2 lipca 2024 r. (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 553)