• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2023 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116 (DzU z 15 marca 2023 r., poz. 486)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 29 marca 2023 r., poz. 592)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (DzU z 29 marca 2023 r., poz. 593)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (DzU z 29 marca 2023 r., poz. 594)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 29 marca 2023 r., poz. 599)