Obowiązują od 25 marca 2023 r.

Publikacja: 25.03.2023 02:00

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (DzU z 10 marca 2023 r., poz. 455)

·      rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 marca 2023 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych – z mocą od 1 marca 2023 r. (DzU z 10 marca 2023 r., poz. 456)

·      rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 lutego 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 10 marca 2023 r., poz. 466)

·      niektóre przepisy ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 556)

·      rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 17 marca 2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 558)

·      rozporządzenie ministra finansów z 20 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023 (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 559)

·      rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 560)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus” na lata 2023–2025 (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 561)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"