Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa 

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich