Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. nr 115.10.2022 w sprawie nadania tytułu profesora 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. nr rej. 534/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia 

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Komunikat Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”