Obowiązują od 30 grudnia 2022 r.

Publikacja: 30.12.2022 02:00

·      rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DzU z 15 grudnia 2022 r., poz. 2633)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2813)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny – z mocą od 19 grudnia 2022 r. (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2814)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2821)

·      rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2827)

·      rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2831)

·      rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2832)

·      § 1 pkt 1 rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2836)

·      rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2837)

·      rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DzU z 15 grudnia 2022 r., poz. 2633)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2813)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu