Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich