* rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043) (DzU z 13 czerwca 2022 r., poz. 1244)

* rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (DzU z 13 czerwca 2022 r., poz. 1245)

* rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych (DzU z 27 czerwca 2022 r., poz. 1345)