• ustawa z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym – z wyjątkiem art. 11 i art. 13–15, które obowiązują od 10 grudnia 2021 r. (DzU z 25 listopada 2021 r., poz. 2133)

• art. 7 ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2021 r., poz. 2427)

• ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 9 maja 2022 r., poz. 974)

• rozporządzenie ministra finansów z 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 11 maja 2022 r., poz. 986)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001) (DzU z 11 maja 2022 r., poz. 990)

• rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (DzU z 11 maja 2022 r., poz. 991)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039) (DzU z 11 maja 2022 r., poz. 992)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026) (DzU z 11 maja 2022 r., poz. 993)

• rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 18 maja 2022 r., poz. 1059)

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (DzU z 25 maja 2022 r., poz. 1112)