Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2022 r. nr 1130.9.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. nr 1130.8.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2022 r. nr 1130.6.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.5.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.4.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich