• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (DzU z 19 maja 2022 r., poz. 1063)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (DzU z 20 maja 2022 r., poz. 1070)