·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (DzU z 5 maja 2022 r., poz. 956)

·       rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olsztynka w województwie warmińsko-mazurskim (DzU z 19 maja 2022 r., poz. 1064)