·      rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (DzU z 21 marca 2022 r., poz. 648)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 – z mocą od 24 lutego 2022 r. (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 723)