- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (DzU z 2 listopada 2016 r., poz. 1791)