Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej - poz. 188

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego - poz. 187

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.3.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 186

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.2.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 185

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.1.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 184