- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 829)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 832)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 895)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 901)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 902)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 903)