- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (DzU z 18 maja 2017 r., poz. 977)