- obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 21 sierpnia 2017 r. (poz. 1689) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. (poz. 1690) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe; wejdzie w życie 1 października

- obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 9 sierpnia 2017 r. (poz. 1691) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 sierpnia 2017 r. (poz. 1692) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich; wejdzie w życie 6 marca

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 16 sierpnia 2017 r. (poz. 1693) w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury; obowiązuje od 6 września

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 r. (poz. 1694) zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; obowiązuje od 6 września

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 16 sierpnia 2017 r. (poz. 1695) w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków; obowiązuje od 6 września

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (poz. 1696)