• rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – z wyjątkiem § 1 pkt 1 , który wejdzie w życie 27 stycznia 2022 r. (DzU z 21 stycznia 2022 r., poz. 149)