• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 4 listopada 2021 r., poz. 1997)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (DzU z 3 grudnia 2021 r., poz. 2242)