Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. nr 112.67.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady