rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011) (DzU z 26 lipca 2021 r., poz. 1356)rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (DzU z 26 lipca 2021 r., poz. 1360)rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej – z mocą od 1 lipca 2021 r. (DzU z 9 sierpnia 2021 r., poz. 1430)Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kijewo Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim (DzU z 9 sierpnia 2021 r., poz. 1433)