Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007) (DzU z 21 lipca 2021 r., poz. 1333)Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (DzU z 4 sierpnia 2021 r., poz. 1412)