[srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul]

- zmienione 28 stycznia rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300711]DzU nr 24, poz. 147[/link])

- kolejne jego rozporządzenie zmodyfikowane 9 lutego dotyczy wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300719]DzU nr 24, poz. 148[/link]).