[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 636) z 8 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu; weszło w życie 8 czerwca.

[b]Rozporządzenie ministra spraw zagranicznych[/b] (poz. 637) z 3 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach prezydenta RP; 8 czerwca.

[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=356902]Dz.U. Nr 99[/link][/b]