Ustawa

(poz. 263) z 25 lutego zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; weszła w życie 9 marca.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 264) z 9 marca w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przytuły w województwie podlaskim; 9 marca.

Rozporządzenie ministra zdrowia

(poz. 265) z 18 lutego w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej; wejdzie w życie 17 marca, a niektóre przepisy 10 września.

Zobacz treść Dz.U. Nr 51