FUNKCJONARIUSZE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; w związku z nią zmianom musiały ulec następujące ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego;

- Kodeks postępowania cywilnego; Ordynacja podatkowa; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; o ochronie konsumentów (DzU nr 34, poz. 173)

STATUT GUS

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (zmiana)  (DzU nr 91, poz. 523)

FARMACJA - SUBSTANCJE DODATKOWE

- rozporządzenie ministra zdrowia z 22  kwietnia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (zmiana) (DzU nr 91, poz. 525)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 22 kwietnia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (zmiana) (DzU nr 91, poz. 526)

KĄPIELISKA

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- rozporządzenie ministra zdrowia, z 28 kwietnia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (DzU nr 91, poz. 527)