- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno?Skarbowej i Służby Ochrony Państwa (DzU z 16 maja 2019 r., poz. 921)