- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (DzU z 21 grudnia 2016 r., poz. 2097)