fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Polska na 25 miejscu w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia za rok 2018 r.

123RF
Nasz kraj wciąż zajmuje dalekie miejsca pod względem zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia. W indeksie ogólnym plasujemy się na 25. miejscu na 28 pozycji, w indeksie raka piersi – na 22.

Dalekie 25. miejsce w tegorocznym Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia za rok 2018 r. (Future Proofing Healthcare. The sustainability index) dało Polsce 41 punktów na 100, podczas gdy średnia unijna wynosi 54 punkty. Indeks, obrazujący aktualną kondycję systemów opieki zdrowotnej, stworzono w oparciu o 83 wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej w 28 krajach, na podstawie których obliczono pięć parametrów oceny. Na te parametry, które łącznie dają jeden wynik ogólny, odzwierciedlający elastyczność polskiego systemu, składa się dostęp do opieki medycznej, kondycja zdrowotna społeczeństwa, innowacyjność, jakość oraz żywotność.

Jak wynika z Indeksu, wyraźnym liderem Unii Europejskiej jest Dania, i to pomimo że Duńczycy wcale nie wydają najwięcej na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ogólnym rankingu pierwsze miejsce zajęła jednak Szwecja, która może się pochwalić najbardziej zrównoważonym systemem opieki zdrowotnej w całej Unii. Najbardziej zadowoleni ze swojego systemu okazali się Irlandczycy, którzy zdobyli najwięcej punktów ze wszystkich państw członkowskich w obszarze samooceny zdrowia.

Ze wszystkich parametrów europejskich najniższą średnią osiągnęła innowacyjność systemów. W rankingu w zakresie innowacyjności wyraźnie prowadzi sześć krajów: Dania, Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria oraz Wielka Brytania. W tej kategorii Polska wypadła bardzo blado, co wynika z niskiej innowacyjności polskiej gospodarki mierzonej liczbą patentów dla produktów i wyrobów medycznych oraz wydatków rządowych na badania i rozwój w zakresie medycyny.

Cypr, Estonia, Finlandia, Luksemburg i Słowenia odnotowują najniższe wskaźniki umieralności noworodków w całej Unii Europejskiej. Niestety, Cypr i Finlandia zajmują jednocześnie pierwsze miejsce w rankingu w kategorii liczby lat utraconych z powodu zanieczyszczenia.

Przyczyn niskiego wyniku Polski należy upatrywać w bardzo ograniczonej wiedzy naszych rodaków o zdrowiu i dużych nierównościach w dostępie do opieki zdrowotnej. Jednak, mimo tych wyników, Polacy prezentują relatywnie dużą satysfakcję z życia. W kategorii żywotności niski wynik Polska uzyskała z powodu bardzo dużych niedoborów kadry medycznej. Co jednak ciekawe, jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu czy wskaźnik otyłości.

Według indeksu, dostęp do opieki zdrowotnej jest w Polsce bardzo ograniczony, głównie przez bardzo niską liczbę lekarzy oraz utrudniony dostęp do kamer gamma. Pocieszający jest dobry wynik w screeningu genetycznym noworodków oraz dostępie do procedur operacyjnych w szpitalach.

Polska uzyskała też relatywnie dobry wynik, jeśli chodzi o kondycję zdrowotną. Zawdzięczamy to głównie wysokiemu odsetkowi wyszczepialności oraz niskiemu odsetkowi chorych na HIV. Sytuacja byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie wysoka śmiertelność z powodu nowotworów oraz mała aktywność fizyczna Polaków. 48 punktów na 100 dało Polsce 22. pozycję w Indeksie Raka Piersi, który monitoruje stan opieki zdrowotnej w zakresie tej jednostki chorobowej. Jest on oceniany przez pryzmat doświadczeń pacjentów i pokazuje, w jaki sposób systemy opieki zdrowotnej wspierają pacjentów w zakresie profilaktyki i diagnostyki, leczenia, wyników leczenia i przeżywalności, doświadczenia pacjenta i opieki paliatywnej. Choć Polska pozostaje daleko w tyle pod względem innowacyjności systemu opieki zdrowotnej ze względu na niski wynik w zakresie wydatków na badania i rozwój w medycynie oraz współpracy transgranicznej w dziedzinie nauk biomedycznych, nasz kraj uplasował się powyżej średniej w obszarze opieki paliatywnej. To pokazuje, że Polska lepiej od innych krajów radzi sobie w zaspokajaniu potrzeb pacjentów znajdujących się w najbardziej zaawansowanym stadium choroby.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA