fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomiczny artykuł sponsorowany

Zarządzane kapitałem intelektualnym firmy

Materiał Partnera
Co sprawia, że firma odnosi sukces? Czasem decydują o tym proste czynniki: dostęp do taniej siły roboczej, albo energia i wytrwałość tworzących ją ludzi. Siłowe rozwiązania mają jednak swoje ograniczenia: w globalnej gospodarce zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi coś jeszcze taniej i jest jeszcze bardziej zdeterminowany. Dlatego coraz więcej firm dąży do budowania przewagi konkurencyjnej na wiedzy - kompetencjach pracowników, znajomości rynku, metodzie pracy, zaawansowanych technologiach. W każdym wypadku, oznacza to, że konkurencja przeniosła się do sfery niematerialnej, rządzącej się innymi regułami. Wygrywają w niej nie ci, którzy inwestują najwięcej wysiłku - lecz ci, którzy najlepiej wykorzystują intelektualny potencjał pracowników.

Bariery w wykorzystaniu potencjału

Oczywiście, łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Na drodze do efektywnego budowania kapitału intelektualnego firmy stoją powtarzające się w wielu kontekstach problemy. Należą do nich:

  • nieustanne "wyważanie otwartych drzwi" -rozwiązywanie ciągle tych samych problemów, wynikające z braku czasu na upowszechnienie dotychczasowych rozwiązań;
  • traktowanie wiedzy jako indywidualnej własności i źródła przewagi nad współpracownikami;
  • rozdzielanie pracy i uczenia się -przydzielanie zadań  wyłącznie w perspektywie krótkoterminowej efektywności, przekazanie innym działom odpowiedzialności za rozwój pracowników;
  • zniechęcająca infrastruktura - mało intuicyjne, niewygodne w użyciu rozwiązania informatyczne.   

Rozwiązanie: budowanie sieci wymiany wiedzy

Rozwiązanie tego typu problemów powinno opierać się na trzech zasadach. Po pierwsze - gromadzenie wiedzy musi stanowić "skutek uboczny" niemal każdego wykonywanego w pracy zadania, a nie dodatkowy obowiązek, na który nie starcza czasu. Po drugie, uczenie się musi być elementem wymiany między pracownikami, którzy otrzymują korzyści w zamian za wniesiony wkład. Po trzecie - wykorzystywane rozwiązania informatyczne muszą być w stanie konkurować z pocztą elektroniczną i osobistymi katalogami dokumentów pod względem wygody i funkcjonalności.

Te właśnie założenia przyświecały twórcom systemu Y-Box - platformy informatycznej, która powstała, by wzmocnić motywację pracowników do dzielenia się wiedzą i ułatwić jej efektywne wykorzystanie. W systemie można więc znaleźć:

  • narzędzia zarządzania projektami i zadaniami, dzięki którym efekty codziennej pracy stają się automatycznie dostępne dla innych;

  • bazę wiedzy, która porządkuje powstające treści;

  • system społecznościowy - funkcje ułatwiające komunikację między pracownikami  i wirtualne CV pomocne w monitorowaniu własnego wkładu w wiedzę firmy;

  • mechanizmy grywalizacyjne wzmacniające motywację do dzielenia się wiedzą.

Dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych, system Y-Box i towarzyszące mu rozwiązania można wykorzystywać całkowicie bezpłatnie. Technologia open source, pozwala dostosować go do specyficznych potrzeb firmy, a kompleksowe materiały informacyjne - przejść przez proces wdrożenia możliwie najbardziej płynnie.

System Y-Box został opracowany dzięki partnerstwu Grupy INTERIA.PL i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu "Ucząca się organizacja 2.0." finansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa, w  ramach działania 2.1.1. PO KL.  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.y-box.pl.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA