fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Bezdomne zwierzęta mogą trafiać do schroniska spoza gminy

123RF
Nie można rygorystycznie wiązać działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt z obszarem konkretnej gminy.
Gabinet weterynaryjny w Oświęcimiu oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chełmku w woj. małopolskim działają na podstawie zezwolenia burmistrza Chełmka, które obejmuje cały obszar RP.

Wniosek o stwierdzenie nieważności zezwolenia w tej właśnie części złożyło Stowarzyszenie Obrony Zwierząt w Jędrzejowie. W opinii jego działaczy uznanie za obszar działalności schroniska terenu całej Polski jest sprzeczne z prawem. Zadanie gminy polegające na zapewnieniu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie może wykraczać poza jej granice, gdyż to gmina ponosi za nie odpowiedzialność – twierdziło Stowarzyszenie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie nie uwzględniło wniosku obrońców zwierząt. Powołało się na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odróżnia ona miejsce świadczenia usług od obszaru działalności objętej zezwoleniem. Wydają je wójt, burmistrz i prezydent miasta właściwi ze względu na miejsce świadczenia usług. Skoro schronisko działa w Chełmku, burmistrz tego miasta był organem właściwym. Nieważność jego decyzji można by stwierdzić tylko w razie rażącego naruszenia prawa. Kolegium orzekło, że do tego nie doszło. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zezwolenie na wykonywanie działalności reglamentowanej uprawnia do jej wykonywania na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony. Zadanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ogranicza się do gminy, w której zostały odłowione, a następnie umieszczone w schronisku, ale prowadzenie schroniska nie może być ograniczone do terenu samej gminy. Powinno obejmować bezdomne zwierzęta z całego kraju oddane do danego schroniska.

Stowarzyszenie wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Argumentowało, że zadanie gminy nie ogranicza się do wyłapywania bezdomnych zwierząt. Obejmuje także bezterminową opiekę nad nimi po umieszczeniu w schronisku. Schroniska nie są więc niezależnymi od gmin instytucjami publicznymi, gwarantującymi opiekę każdemu bezdomnemu zwierzęciu. Gminy nie mogą finansować opieki nad zwierzętami pochodzącymi z innych gmin. Określony w zezwoleniach obszar działalności schronisk nie może przekraczać obszaru obowiązywania prawa miejscowego właściwej gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi. Stwierdził, że decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w postaci opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Chełmek oraz prowadzenie schroniska w Chełmku – teren Rzeczpospolitej Polskiej – nie została wydana z rażącym naruszeniem przepisów o właściwości. Do takiego schroniska mogą bowiem trafiać bezdomne zwierzęta z różnych regionów Polski, a więc spoza gminy. Umożliwia to także ich adopcję przez osoby spoza terenu gminy.

sygnatura akt: II SA/Kr 148/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA