fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wywiady

Min. Finansów o przyjętej przez rząd Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Jerzy Kwieciński
materiały prasowe
Nie chodzi nam o budowanie giełdy jak z hollywoodzkich filmów, a raczej o efektywny rynek kapitałowy realizujący swoją misję wobec całej gospodarki i wspierający ekspansję polskich przedsiębiorstw - mówi Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w rozmowie z Andrzejem Stecem.

Andrzej Stec: Na co mogą liczyć inwestorzy? Co w ich przypadku zmieni przyjęta we wtorek przez rząd Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego?

Jerzy Kwieciński: Jedną z naczelnych zasad przyświecających pracom nad Strategią było odpowiednie połączenie polityki rozwoju rynku z polityką wzmocnienia bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych. W praktyce oznacza to, że chcemy na przykład, żeby inwestorzy mieli większe możliwości inwestycyjne i dostęp do szerszej gamy produktów, w tym do takich, które cieszą się powodzeniem na rynkach zagranicznych. Ufamy, że wiele spośród 90 działań przewidzianych w Strategii zachęci do wejścia na giełdę nowych emitentów, co zwiększyłoby możliwości inwestycyjne inwestorów.

Mówiąc o bezpieczeństwie zależy nam nie tylko na zwiększeniu roli szeroko pojętej edukacji finansowej, ale również na działaniach szybszych i łatwiejszych do wdrożenia, na przykład na wprowadzeniu obowiązku nagrywania rozmów przy okazji świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, co zresztą jest już przewidziane w jednym z rządowych projektów ustaw. Jeżeli natomiast chodzi o inwestorów instytucjonalnych, to widzimy potrzebę ustanowienia w prawie nowego funduszu inwestycyjnego, który byłby bardziej zrozumiały z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem na pewno cieszą się również zapowiedziane zmiany podatkowe. W Strategii znajduje się na przykład zapis o obniżeniu do 9 proc. podatku od dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych, co ma na celu zachęcenie do oszczędzania długoterminowego. Chcemy również umożliwić podatkową kompensację zysków i strat dla inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Co zyskają emitenci akcji i obligacji?

Warto zwrócić uwagę na wszystkie kwestie związane z usprawnianiem procedur administracyjnych, między innymi tych dotyczących terminów zatwierdzania przez krajowy organ nadzoru prospektów emisyjnych. Wejście na giełdę jest jedną z najważniejszych decyzji biznesowych, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, wymagającą sporego nakładu pracy i środków. Należy więc dążyć do tego, aby zatwierdzenie prospektu było możliwie szybkie. Istotna jest również edukacja w rozumieniu jasnego informowania emitentów o ich prawach i obowiązkach przez KNF i GPW. Wierzymy, że edukacja finansowa powinna zostać również skierowana do polskich rozwijających się spółek, które jak dotąd nie rozważały finansowania przez rynek kapitałowy.

Nie można oczywiście zapominać o propozycjach w zakresie opodatkowania, które przewidują przykładowo możliwość tak zwanego ukosztowienia wydatków poniesionych przez spółki na przeprowadzenie IPO, czy zwolnienia podatkowego obligacji rozwojowych, które - mamy taką nadzieję - pozwolą na większe finansowanie tak dużych potrzeb infrastrukturalnych w naszym kraju. Wreszcie dużym problemem, który jest często wymieniany przez emitentów są rosnące obowiązki wynikające z nowych przepisów prawa, między innymi z rozporządzenia MAR. W tym zakresie zdecydowanie potrzebny jest większy lobbing polskich podmiotów w Brukseli oraz działanie jeszcze na etapie tworzenia przepisów europejskich.

Kto i jak będzie odpowiadał za wdrożenie i realizację strategii?

Za wdrożenie i realizację Strategii odpowiedzialny będzie Pełnomocnik Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w randze Wiceministra Finansów. W dokumencie przewiduje się, iż w samym resorcie finansów powstanie zespół ds. zarządzania projektem SRRK, który będzie stanowił zaplecze Pełnomocnika, wpierając go organizacyjnie i merytorycznie. Zespół ten będzie również koordynował prace tematycznych zespołów roboczych, po to aby zapewnić spójną ścieżkę implementacyjną Strategii.

Ponadto, warto zauważyć, iż organizując całą strukturę zarządzania projektem Strategii, chcieliśmy wykorzystać obecnie istniejące gremia, takie jak Rada Rozwoju Rynku Finansowego, przy której będzie funkcjonowała grupa robocza ds. wdrożenia SRRK. W związku z tym, przedstawiciele podmiotów rynkowych będą czynnie zaangażowani w proces wdrażania i realizacji Strategii.

Dodatkowo, niektóre obszary poruszone w dokumencie, dotyczące m.in. zaawansowanych innowacji, wyspecjalizowanego sądu rynku kapitałowego, będą przedmiotem prac międzyresortowych zespołów.

Skąd to nagłe zainteresowanie rządu rynkiem kapitałowym?

Czy trzeba się bać jednolitej licencji bankowej?

Jak rozwiązać problem tzw. gold platingu?

Cały wywiad - w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej"

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA