fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Wyrejestrowanie pojazdu całkowicie zniszczonego w wypadku - wyrok WSA

Fotorzepa, Przemek Wierzchowski
Sąd musiał określił, co rozumieć przez zupełną i trwałą utratę pojazdu.

Właściciel samochodu złożył wniosek do starosty o wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej zupełnej i trwałej utraty pojazdu bez zmiany w prawie własności.

Wnioskodawca oświadczył, że samochód został całkowicie zniszczony w wypadku. Auto nie nadawało się do użytkowania, a naprawa była niemożliwa. Obecnie samochód nie istnieje, ponieważ został zniszczony poprzez pocięcie na złom. Miała to potwierdzać korespondencja z firmą ubezpieczeniową, opinia rzeczoznawcy oraz faktury dokumentujące sprzedaż części do punktu zbierania złomu.

Starosta, a następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że te dokumenty nie mogą być dowodem na trwałą i zupełną utratę pojazdu. Opinia techniczna sporządzona na potrzeby postępowania odszkodowawczego oraz faktury za sprzedaż złomu nie pozwalają na identyfikację pojazdu oraz na ustalenie, czy doszło do jego całkowitego zniszczenia. Wnioskodawca nie przedstawił zaświadczenia o demontażu auta lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu do recyklingu. Przekazanie do skupu złomu nie spełnia tego wymogu. Z dokumentacji policji i prokuratury wynika natomiast, że w wyniku wypadku pojazd nie został całkowicie zniszczony.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim właściciel auta stwierdził, że w wyniku decyzji starosty i kolegium powstała fikcja prawna. Odmowa wyrejestrowania samochodu pomimo jego całkowitego zniszczenia spowoduje, że wciąż, bez ograniczeń czasowych, pozostanie obowiązkowy podatek od środków transportu i OC.

Skarżący ma rację, zarzucając błędną wykładnię przepisów ustawy-Prawo o ruchu drogowym – orzekł WSA, uchylając obie zaskarżone decyzje. Przez zupełną i trwałą utratę posiadania pojazdu należy rozumieć także taką sytuację, w której ze względu na stan pojazdu, dalsze korzystanie z niego nie jest możliwe – zdefiniował sąd. Mogą to więc być także sytuacje, w których pojazd nie uległ całkowitemu zniszczeniu, ale ze względu na stopień uszkodzeń, i w konsekwencji na stan techniczny, jego dalsza eksploatacja w dotychczasowym charakterze nie jest możliwa.

Starosta powinien więc przede wszystkim wyjaśnić, czy wspomniany pojazd zupełnie i trwale utracił swoje właściwości, i czy nastąpiło to bez zmiany w zakresie prawa własności – zalecił WSA. Mimo że z powypadkowej dokumentacji fotograficznej wynika, że samochód nie uległ całkowitemu zniszczeniu, nie wystarczy to do przyjęcia, że mógł być nadal używany w dotychczasowym charakterze. Z opinii technicznej wynika bowiem, że wypadek spowodował szkody zakwalifikowane jako szkoda całkowita.

Wyrok jest nieprawomocny. ©?

Sygnatura akt II SA/Go 557/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA