fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Sąd: operacja zaćmy bez refundacji

AdobeStock
Nie ma podstaw prawnych do bezpośredniego zwrotu pacjentce części opłat za zabieg okulistyczny.

Pacjentka, którą lekarz publicznej przychodni skierował na obuoczną operację zaćmy, wystąpiła do Narodowego Funduszu Zdrowia o zrefundowanie kosztów zabiegu okulistycznego do kwoty refundowanej, która w 2019 r. wynosiła 4 650 zł dla obojga oczu. Operacje miały być przeprowadzone w Polsce, w prywatnym ośrodku leczenia zaćmy, który nie ma umowy z NFZ.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ i następnie prezes NFZ odmówili wszczęcia postępowania w tej sprawie. Wyjaśnili, że powodem odmowy był brak podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w żadnym przepisie nie daje podstawy prawnej do zwrotu świadczeniobiorcy całości lub części poniesionych opłat za koszty świadczeń zdrowotnych wykonanych w Polsce. Nie przewiduje także prawa do żądania zwrotu kosztów opieki zdrowotnej udzielonej poza jej systemem. W granicach ustawy nie mieści się więc również koszt zabiegu okulistycznego wykonanego prywatnie – stwierdził prezes NFZ. Występować z takim żądaniem mogą zresztą wyłącznie świadczeniodawcy, nawet gdy nie zawarli umowy z NFZ. Dotyczy to sytuacji nagłych, w których pomocy udziela podmiot niemający umowy z NFZ. Składa on wówczas wniosek o refundację jej kosztów wraz z rachunkiem i pisemnym przedstawieniem okoliczności, które uzasadniają sfinansowanie świadczenia ze środków publicznych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pacjentka poinformowała, że jest już po zabiegu usunięcia zaćmy z jednego oka. Przesłała także kserokopie karty leczenia szpitalnego oraz fakturę VAT wystawioną przez prywatny ośrodek. W opinii skarżącej roszczenia są uzasadnione; wynikają wprost z konstytucji i umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.

Sąd uznał jednak, że NFZ ma rację, i oddalił skargę. Zgodził się ze stanowiskiem Funduszu, że ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie daje podstawy prawnej do orzekania o bezpośrednim zwrocie świadczeniobiorcy opłat za świadczenie zdrowotne wykonane w Polsce. Nie przyznaje również osobom ubezpieczonym prawa do żądania zwrotu środków poniesionych na opiekę zdrowotną poza jej systemem. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 1077/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA